اقتصاد پېژندنه
کتاب نوم اقتصاد پېژندنه
مؤلف محمد داود نیازی
نرخ وړیا
د کتاب د محتویاتو ژبه
برخه د اقتصاد اړوند کتابونه
د لوستونکو شمیر 5061
د کتاب په لیکه کوونکې شمشاد زهیر
ورته کتابونه
د محاسبې مبادي

د محاسبې مبادي

ژباړن: خادم احمد حقیقي
د تصدۍ اقتصاد

د تصدۍ اقتصاد

ژباړن: روح الله عزتمل
صنعتي اقتصاد

صنعتي اقتصاد

ژباړونکی: نورالله حقمل
اداري مکاتبه

اداري مکاتبه

ژباړن: محمد افضل سلطانی
کاروبار

کاروبار

محمد داود نیازی