د تنفسي جهاز جوړښت او دندې
کتاب نوم د تنفسي جهاز جوړښت او دندې
مؤلف
نرخ وړیا
د کتاب د محتویاتو ژبه
برخه روغتیا پوهنه
د لوستونکو شمیر 2152
د کتاب په لیکه کوونکې شمشاد زهیر
ورته کتابونه
د پرازیتولوژی اساسات

د پرازیتولوژی اساسات

دوکتور محمد صابر
د سينوسونو التهاب

د سينوسونو التهاب

دكتور قدرت الله نصرت
د تنفسی سیستم اناتومی او فزیولوژي

د تنفسی سیستم اناتومی او فزیولوژي

ډاکټر حامد شیر شینواری
د هضمي سیستم او پښتورګو ناروغی

د هضمي سیستم او پښتورګو ناروغی

پوهندوی دکتور سیف الله (هادی)
د کولمو بندش او د پریطوان جراحی ناروغی

د کولمو بندش او د پریطوان جراحی ناروغی

پوهاند دوکتور عبدالروف حسان