د سرطاني (انکالوژي) ناروغیو اساسات
کتاب نوم د سرطاني (انکالوژي) ناروغیو اساسات
مؤلف پوهاند دوکتور محمد ظاهر ظفرزی
نرخ وړیا
د کتاب د محتویاتو ژبه
برخه روغتیا پوهنه
د لوستونکو شمیر 1854
د کتاب په لیکه کوونکې شمشاد زهیر
ورته کتابونه
غوره روغتیا (دوهمه ګڼه)

غوره روغتیا (دوهمه ګڼه)

د البرت اینشټاین نسبتي تیوري

د البرت اینشټاین نسبتي تیوري

پوهنوال ډاکتر نظر محمد سلطانزی ځدراڼ
د تنفسی سیستم اناتومی او فزیولوژي

د تنفسی سیستم اناتومی او فزیولوژي

ډاکټر حامد شیر شینواری
د کولمو بندش او د پریطوان جراحی ناروغی

د کولمو بندش او د پریطوان جراحی ناروغی

پوهاند دوکتور عبدالروف حسان
توبرکلوز

توبرکلوز

پوهندوی دکتور سید انعام سیدي