غازی امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ ستوری (د مقالو ټولګه)
کتاب نوم غازی امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ ستوری (د مقالو ټولګه)
مؤلف بېلابیل
نرخ وړیا
خپرونکې د افغانستان د کلتوری ودی ټولنه - جرمنی
د چاپ کال ۲۰۰۵ م | ۱۳۸۴ ل
د کتاب د محتویاتو ژبه
برخه د تاریخ څېړنیز کتابونه
د لوستونکو شمیر 3119
د کتاب په لیکه کوونکې شمشاد زهیر