شعري ټولگې
د خلکو سندری (او د فلکلور په باب لنډه څیړنه)

د خلکو سندری (او د فلکلور په باب لنډه څیړنه)

رفیع، حبیب الله
335
سپیده، بریښ (دوه اثره ، د دوو شاعرانو، په یوه وقایه کې)

سپیده، بریښ (دوه اثره ، د دوو شاعرانو، په یوه وقایه کې)

رفیع، حبیب الله
229
ږلې اوګولی

ږلې اوګولی

حبیب الله رفیع
292
د پتنګانو دره

د پتنګانو دره

غورچاڼ:‌ م. صفا
2167
څلېر کې د ددو دود

څلېر کې د ددو دود

انجینر صفی الله فردوس
853
پرخه

پرخه

احمد سلیم ړنگ
2212
په زخمونو کې سندرې (څلورمه شعري‌ټولګه)

په زخمونو کې سندرې (څلورمه شعري‌ټولګه)

ډاکټر ذبیح الله (حسن)
1934
جهان زیبی مشاعره

جهان زیبی مشاعره


1119
پښتو لنډۍ،‌ مصرۍ،‌ټپۍ

پښتو لنډۍ،‌ مصرۍ،‌ټپۍ

ترتیب کوونکی:‌راز محمد نورزی پکتیاوال
5733
تنکۍ پاڼې

تنکۍ پاڼې

محمد طاهر کاڼی
2512
درمان

درمان

قدرت الله درمان
2793
درد او بهیر

درد او بهیر

پریشان محسود
2579
د خوشال خان خټک د څلوریزو غورچاڼ

د خوشال خان خټک د څلوریزو غورچاڼ


3202
رڼې اوښكې

رڼې اوښكې

اجمل اټك "يوسفزى"
1894
پایکوب

پایکوب

عبدالباري جهاني
1929