علمي کتابونه
Glass in Architecture - ښیښه په ودانۍ کې

Glass in Architecture - ښیښه په ودانۍ کې

انجینر محمود علیمي وردګ
29
Modern JavaScript Cheat-sheet

Modern JavaScript Cheat-sheet

Mbeaudru
54
Search Engine Optimization Starter Guide

Search Engine Optimization Starter Guide

Google
126
Eloquent JavaScript

Eloquent JavaScript

Marijn Haverbeke
134
Pro Git (1st Edition)

Pro Git (1st Edition)

Sccot Chacon and Ben Straub
128
Pro Git

Pro Git

Sccot Chacon and Ben Straub
113
Introduction to Statistics

Introduction to Statistics

Eng. A. S. Noorzad, Qais_Mohammadi
453
د انګلیسی ژبی د لغاتونو مجموعه

د انګلیسی ژبی د لغاتونو مجموعه

قدرت الله شیرزاد
6123
شمېر پوهنه (ریاضي) ستر کتاب (دویمه برخه)

شمېر پوهنه (ریاضي) ستر کتاب (دویمه برخه)

ډاکتر ماخان مېږی شینواری
495
شمېر پوهنه (ریاضي) ستر کتاب (لومړی برخه)

شمېر پوهنه (ریاضي) ستر کتاب (لومړی برخه)

ډاکتر ماخان مېږی شینواری
565
شمېر پوهنه د ښوونځي لپاره (لومړۍ برخه)

شمېر پوهنه د ښوونځي لپاره (لومړۍ برخه)

ژباړی: ډاکتر ماخان (مېږی) شینواری
364
په پښتو د عربی ژبې زدکړه (دویمه برخه)

په پښتو د عربی ژبې زدکړه (دویمه برخه)

-
716
په پښتو د عربی ژبې زدکړه (اوله برخه)

په پښتو د عربی ژبې زدکړه (اوله برخه)

-
1241
میتالوژي (مواد پوهنه)

میتالوژي (مواد پوهنه)

الحاج انجنیر شاه جهان احمدزئ
478
په بیلابېلو ماشینو د فلزاتو د کار کولو تخنیکي پوهه

په بیلابېلو ماشینو د فلزاتو د کار کولو تخنیکي پوهه

الحاج انجنیر شاه جهان احمدزئ
410