د نرسانو د مهارتو اساس
-
کتاب نوم د نرسانو د مهارتو اساس
مؤلف -
نرخ وړیا
خپرونکې -
د چاپ کال ۱۹۸۹
د کتاب د محتویاتو ژبه پښتو
برخه روغتیا پوهنه
د لوستونکو شمیر 554
د کتاب په لیکه کوونکې شمشاد زهیر
ورته کتابونه
د هضمي سیستم او پښتورګو ناروغی

د هضمي سیستم او پښتورګو ناروغی

پوهندوی دکتور سیف الله (هادی)
د پرازیتولوژی اساسات

د پرازیتولوژی اساسات

دوکتور محمد صابر
د سینې ناروغي او توبر کلوز

د سینې ناروغي او توبر کلوز

ډاکتر ناصر محمد شینواری
د سترګو ناروغۍ

د سترګو ناروغۍ

پوهنمل دوکتور محمد خالد یار
اساسی اناتومی او فزیولوژی

اساسی اناتومی او فزیولوژی